Pályázat – TársasházaknakPályázat – Társasházaknak

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására,

Jelen program lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot. A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek Társasházak

593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek, esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag – és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos – tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során: A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint. Az egy lakásra eső 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg az egy lakásra eső 400.000 Ft-ot, azaz négyszázezer forint mértéket.

Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről.

Pályázat benyújtása:

Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszontazonosítást követően) 2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

Pályázati kiírás és nyomtatványok elérhetők itt.

A török átok…..A török átok…..

Egy rossz szomszéd nagyon meg tudja keseríteni bármelyik család hétköznapjait. Amindennapi hangoskodás, a hangos zene, rosszabb esetben veszekedés-ordibálás hangjátbizony nem szívesen hallgatja az ember, főleg ha az már estébe nyúlik,