Tiszta utca, rendes ház 2021. – közterület tisztántartási pályázatTiszta utca, rendes ház 2021. – közterület tisztántartási pályázat

Közterületeink rendje és tisztasága a kerület, így közvetlen lakókörnyezetünk arculatát, élhetőségét, a lakosság közérzetét, valamint biztonságérzetét befolyásoló, alapvető tényező. A közterületek tisztán tartása több szereplő közreműködését igénylő feladat, amely eredményességéhez a szereplők közötti együttműködés és partnerség elengedhetetlen. A 2021. évben a Tiszta Utca Rendes Ház társasházak, lakásszövetkezetek számára nyitott pályázati lehetőség a harmadik évébe lép, a XIII. Kerületi Önkormányzat megbízásából társaságunk azért írja ki e pályázatot ez esztendőben is, mert a 2020. évi kiírásban résztvevő 73 társasház döntő többsége az előttük található járda és zöldsáv, valamint útpadka rendszeres gyom-, hulladék- és síkosságmentesen tartását jól végezte el és tapasztalataink szerint évről évre nő azok száma is, akik kifejezetten magas színvonalon látták el vállalásaikat, amúgy jogszabályi kötelezettségüket.

A 2021. évi Tiszta utca, rendes ház pályázat részletei
• A pályázati díjazási keret: 4.000.000.- Ft
• A pályázatban legfeljebb 80 társasház és lakásfenntartó szövetkezet vehet részt. A pályázatok befogadása jelentkezési sorrendben történik.
• A pályázaton részt vehetnek XIII. kerületi társasházak, lakásfenntartó szövetkezetek. Nem indulhat a pályázaton olyan társasház és lakásfenntartó szövetkezet, amely nem számolt el korábban elnyert önkormányzati pályázati támogatással.

A pályázati eljárás lebonyolítója: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: Budapest, XIII. kerület Béke utca 65.; e-mail: kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu; telefon: +36-1/412-2359.)
A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 19. (péntek) 12.00 óra
Az együttműködés időszaka: 2021. április 1. – 2021. december 31.
Eredményhirdetés, díjak átadása: 2022. március

1. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

• hiánytalanul kitöltött jelentkezési adatlap, amely átvehető a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodáiban vagy letölthető a csatolt fájlok közül, valamint a www.bp13.hu honlapról,

• I. számú melléklet: a társasházi képviseletet igazoló okirat (így például alapító okirat, vonatkozó közgyűlési döntés),

• II. számú melléklet: opcionálisan vállalt többletmunkák (pl. graffitimentesítés, járda nagynyomású mosása, fasor többletöntözése) felsorolását tartalmazó nyilatkozat. Amennyiben nem kerül sor opcionálisan többletmunka vállalásra, úgy arról is nyilatkozni szükséges.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll módunkban érvényes jelentkezésként elfogadni!

2. A pályázat benyújtásának módja és helye:
• elektronikus úton kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen, az e-mail tárgyában a „Tiszta utca, rendes ház pályázat 2021” megjelöléssel.

Abban az esetben, ha a közös képviseletnek nincs lehetősége e-mailt küldeni, úgy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Irodájában (Lehel Csarnok – Galériaszint, Budapest, Váci út 9-15.) lehet a pályázathoz szükséges dokumentumokat benyújtani.

3. A pályázat tartalma:

A pályázaton résztvevő lakóközösségek vállalják a háztömb előtti járda, zöldsáv, útpadka, valamint parkolósáv rendszeres gyom-, hulladék- és síkosságmentesen tartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Bírálat során előnyt jelentő szempontok:
• a területén lévő parkolósávok takarítása,
• graffiti- és matricamentesítés a ház falán, oszlopokon, műtárgyakon,
• a fasori sáv öntözése, amennyiben van ilyen,
• egyedi felajánlás szerinti feladatok végzése pl.: fertőtlenítés, nagynyomású járdamosás.

Kötelező feladatok:
• guruló szemét, ebürülék összegyűjtése,
• útpadka menti takarítás,
• járda vizes takarítása legalább havi 1 alkalommal,
• a járda, zöldsáv és útpadka gyommentesen tartása.

A kapcsolattartó személyeknek lehetőséget biztosítunk a közterületeken keletkező problémák közvetlen bejelentésére is, úgymint illegális hulladékok lerakása, szemeteskukák telítettségének jelzése. A pályázat keretében a pályázókat tájékoztatjuk a nem társasházi kompetenciába tartozó köztisztasági problémák esetén értesítendő szervezetekről [közterületi kuka ürítés (FKF Zrt.), ebürülék-gyűjtőedény ürítése (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.), illegális hulladék elszállítása (XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.), útburkolat takarítása (FKF Zrt)].

Az egyes helyszínek környezeti terheltségét, illetve tisztántartandó terület nagyságát a havi értékelés során szorzószámok alkalmazásával súlyozzuk, az értékelési szempontokról és a pontrendszerről írásban tájékoztatjuk a pályázaton résztvevő lakóközösségeket.

4. Pályázat díjazása:

A kiíró megbízottja útján rendszeresen ellenőrzi a gondozásba vett területet tisztaságát, előre nem jelzett időpontban értékelési táblázat alapján pontozva. A pontozás eredményéről a résztvevőket havonta tájékoztatjuk. A pontozás alapján a pályázat lezárultát követően a közterületek tisztaságáért legtöbbet tevő társasházakat a XIII. Kerületi Önkormányzat díjazásban részesíti. A díj legkisebb összege 50.000.- Ft, legmagasabb összege 400.000.- Ft.

A pályázattal kapcsolatos további információk a kornyezet@kozszolgaltato.bp13.hu e-mail-címen, illetve a +36-1/412-2359-as telefonszámon kérhetők.

Kapcsolodó dokumentum, pályázat kiírás itt!!!