Pályázatok – Társasházaknak

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé a lakosság részére energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatására,

Jelen program lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezetek és társasházak lakásainak közösségi fűtési rendszerei felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

Kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot. A pályázati konstrukció keretében a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján az alábbi szervezetek pályázhatnak:

692 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek Társasházak

593 Gazdálkodási formakóddal rendelkező szervezetek – Lakásszövetkezetek

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakásának tulajdoni hányada alapján számított legalább egyszerű szavazattöbbséggel, a Lakásszövetkezetek, esetén pedig a pályázattal érintett épület, épületrész összes lakástulajdonnal rendelkező tagok, nem tag – és Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonos – tulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke és aránya:

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 50 %-a. A támogatás összege minimum 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint, maximum 75.000.000 Ft, azaz hetvenötmillió forint. További korlát a támogatás maximális mértékének meghatározása során: A támogatás maximális mértéke lakásonként 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint. Az egy lakásra eső 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint maximális összeg azt jelenti, hogy az igényelt támogatás összege elosztva a pályázattal érintett lakások számával nem haladhatja meg az egy lakásra eső 400.000 Ft-ot, azaz négyszázezer forint mértéket.

Támogatható tevékenységek köre, műszaki elvárások

Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről.

Pályázat benyújtása:

Pályázatot elektronikusan (ügyfélkapus viszontazonosítást követően) 2021. március 16. 10:00 órától a Támogatónál rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

Pályázati kiírás és nyomtatványok elérhetők itt.


ÉGIG ÉRŐ FŰ UDVARZÖLDÍTÉSI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁS

társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek belső udvarainak zöldfelület fejlesztésére A Fővárosi Önkormányzat fontos célkitűzése a város zöldfelületeinek növelése.

A nagyfokú beépítettség miatt a lakóházak belső udvarainak zöldfelületi és rekreációs szerepe felértékelődik. A historikus városszövetben ezek a sokszor elhagyatott, alulhasznosított, kihasználatlan belső udvarok adnak egyedül lehetőséget a zöldfelületi fejlesztésre, kondicionáló és szabadtéri rekreációs lehetőséget nyújtó zöld terek kialakítására, a közösségi életre. Ezt a lehetőséget számos európai nagyváros mellett Budapest is felismerte.

A program végrehajtásának keretében, a zöldfelületek növelésének érdekében Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Égig Érő Fű program címmel társasházak, lakásszövetkezetek számára a belső udvarok zöldítésére. A pályázat kiírásakor rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: bruttó 30 000 000 Ft.

A pályázók köre Budapest Főváros közigazgatási területén lévő olyan társasház, lakásszövetkezet (továbbiakban: Pályázó) pályázhat, amelynek lakóépületei zártudvaros, keretes vagy csatlakozó udvaros beépítésű1 zárt belső területtel rendelkeznek. Támogatásra jogosult anyagok, eszközök, tevékenységek ható munkák A támogatásra kizárólag még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A pályázat keretében

a) a Támogatási Szerződés megkötését követően megkezdett alábbi munkák számolhatók el:

 • fák, cserjék, fűszernövények, kúszónövények, lágyszárúak, palánták, fűmag beszerzése és telepítése, termőföld, humusz, alginit, egyéb természetes talajjavító és tápanyagpótló szerek beszerzése és telepítése, földmunkák elvégzése (az elnyert támogatási összeg minimum 60%-ában);
 • kertrendezési munkálatok elvégzése, ideértve az aszfalt, beton feltörését, festési munkálatokat, sitt és egyéb szállítási munkák elvégzését;
 • növényorvosi, favédelmi, idősfa ápolási munkálatok elvégzése, ehhez szükséges eszközök beszerzése, szakember felfogadása;
 • alapanyagok beszerzése köztéri elemek készítéséhez, gyalogos burkolatok létesítése, kész kertibútorok, kiegészítők (pl. padok, asztalok, ágyások, madárodú és -itató, hulladékgyűjtő, komposztkeret, kerti csap, kerékpártároló) beszerzése;
 • öntözőrendszer kiépítése, modernizálása;
 • kerti szerszámok beszerzése vagy bérlése (gereblye, ásó, lapát, csákány, talicska, hulladékgyűjtő zsák), munkagépek bérlése (lap vibro, kerti henger stb.);
 • növénykonténerek, virágládák, illetve az ezek megépítéséhez szükséges alapanyagok beszerzése;
 • csobogók, ivókút, esővízgyűjtő, drén beszerzése vagy kialakítása;
 • futónövényekhez rács, háló, zöldfal létesítéséhez szükséges elemek beszerzése, illetve ezek kialakítása; b) a pályázat megjelenését követően kiállított számlával igazolhatóan elszámolhatók:
 • a szükséges műszaki vizsgálatok, részletes tervezés díja (legfeljebb a tervezett költségvetés 5%-áig)

A pályázattal elnyerhető támogatás – Formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás – A nyertes pályázatokkal szemben elvárt önrész: a teljes projekt költségének minimum 20 %-a. – A fővárosi pénzbeli támogatás mértéke: a projekt összköltségnek legfeljebb 80%-a. – A megpályázható összeg pályázónként 800.000 – 2.000.000 Ft.

A pályázathoz kapcsolódó határidők:

 • Benyújtás határideje: 2021. március 3.
 • A bírálat határideje, eredményhirdetés: 2021. április 30-ig.
 • A Támogatási Szerződés megkötése: 2021. június 30-ig.
 • Megvalósítási határidő: a támogatási szerződés megkötését követő 1 év.

A pályázati kiírásért kattintson ide!


Pályázatok – Magánszemélyeknek

Otthonfelújítási támogatás

A 2021. január 1-jétől induló otthonteremtési program, minden eddiginél kedvezőbb feltételeket kínál a családoknak a lakásfelújításra! Az új program elemeként lehet igénybe venni a lakásfelújítási támogatást, melynek keretében a felújítási költségek felét, de maximum 3 millió forintot utólag kifizet az állam.

Az új támogatás igénybe vételére olyan családok jogosultak, akik:

 • legalább 1 gyermeket nevelnek, aki még nem töltötte be a 25. életévét és a felújítandó ingatlanban lakik, legalább egy éve (kivéve, ha a gyermek fiatalabb, mint 1 éves és/ vagy az ingatlan tulajdonjogának megszervezése, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt), vagy
 • babát várnak és a magzat már legalább 12 hetes

A családok mellett élettársi kapcsolatban élők és egyedülálló szülők is igényelhetik a támogatást, melynek maximális összege ugyanúgy 3 millió forint, ha a gyermek lakóhelye közös a szülőével, ha pedig egyedülálló szülők esetén a közös gyermekek lakóhelye külön-külön megegyezik a szülőkével, akkor a maximális összeg 1,5 – 1,5 millió forint lehet.

Mi számít felújításnak, a támogatás szempontjából?

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
 • a galériaépítést,
 • a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
 • a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
 • a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
 • a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

A lakásfelújítási támogatás utólag igényelhető. A felújítás során össze kell gyűjteni a számlákat, melyekkel igazolni tudod a felújítást, és amelyeket alapul véve történik az utólagos kifizetés.

Az otthonfelújítási támogatás részleteit az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000518.KOR&txtreferer=00000003.txt


[1] 1 Ismételt közgyűlésen, egyszerű többséggel meghozott határozat nem elegendő. Társasházak esetén az épület / épületrész összes lakásának tulajdoni hányadára számított 50%- nál magasabb támogatói szavazat fogadható el